Opslag in douaneloods

Goederen van buiten de Europese Unie zijn in principe niet-communautaire goederen. Dat wil zeggen dat ze onder douanetoezicht staan. Er zitten voordelen aan om deze goederen op te slaan in een douane-entrepot: een verzegelde opslagplaats. Het voordeel is dat er geen invoerrechten hoeven te worden betaald. Dit voorkomt u helemaal wanneer de goederen worden gebruikt voor wederexport buiten de Europese Unie.

De invoerrechten worden pas geheven als de goederen het douane-entrepot gaan verlaten. Dit uitstel kan van invloed zijn op uw liquiditeit en rentelasten. De Boer Transport heeft alle bevoegdheden om uw goederen communautair te maken (in te voeren en in het vrije handelsverkeer onder te brengen) of onder een nieuw T1 te vervoeren. Dat laatste is een document dat wordt opgemaakt voor extern communautair douanevervoer; het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere plaats in het douanegebied van de EU, waarbij de goederen onder douanetoezicht zijn gesteld.

Heeft u vragen over onze activiteiten, bel of mail ons.
Tel. +31(0)299 – 67 14 12  info@deboertransport.nl

Meer service van De Boer Transport

opslag en overslag douaneloods goederen