Verpakkingshout uit China

Wereldwijd wordt er in het handelsverkeer steeds meer gebruik gemaakt van verpakkings- en stuwhout. Daardoor kunnen schadelijke organismen, die mogelijk in het hout zitten, ongemerkt en ongewild worden verspreid. Daarom moet verpakkingshout aan bepaalde eisen voldoen. Voor verpakkingshout voor het vervoer van (natuur)steenproducten uit China is per 2 april 2013 een inspectieplicht bij import vastgesteld. Aanleiding was de regelmatige vondst van schadelijke boktorren in de zendingen.

De inspectieplicht betekent dat de importeur de import bij de NVWA moet aanmelden, waarna een inspecteur van de NVWA de zending inspecteert. De inspectie vindt plaats op een erkende inspectielocatie. De locaties van De Boer Transport zijn erkende inspectielocaties. Als alles in orde is wordt de zending vrijgegeven. Als de zending wordt afgekeurd, moet deze in quarantaine worden geplaatst en volgen er maatregelen. De Boer Transport biedt de mogelijkheid de goederen in quarantaine te nemen en kan zorgen voor nabehandeling. Zo blijven de goederen altijd in eigen beheer. De logistiek dienstverlener zorgt ervoor dat u snel over uw goederen kunt beschikken.

Heeft u vragen over onze activiteiten, bel of mail ons.
Tel. +31(0)299 – 67 14 12  info@deboertransport.nl

verpakkingshout uit china bij De Boer transport De Rijp Echt