Gevaarlijke stoffen in zeecontainers

Zeecontainers kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Enerzijds gaat het om giftige gassen/ bestrijdingsmiddelen waarmee de containers in het land van herkomst zijn behandeld om te voorkomen dat de lading wordt aangetast door ongedierte en dat schimmels, insecten en bacteriën in het land van bestemming aankomen. Zeecontainers met stuw- en verpakkingshout (zoals pallets) worden bijvoorbeeld vaak gegast om verspreiding van uitheemse insecten te voorkomen.

Daarnaast kan een container gevaarlijke gassen bevatten omdat de verpakking van een gevaarlijke stof lek/beschadigd is. Ook komt het voor dat er schadelijke stoffen vrijkomen bij de productie van te vervoeren goederen. Gedurende het transport nemen de concentraties toe. In het verlengde daarvan liggen chemische processen in de lading die kunnen leiden tot vrijkomen van stoffen en onttrekking van zuurstof aan de lading, waardoor bij het openen van de container gevaar is voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand. Al deze risico’s vragen om uiterst zorgvuldige gasmeet- en ontgasprocedures.

Heeft u vragen over onze activiteiten, bel of mail ons.
Tel. +31(0)299 – 67 14 12 info@deboertransport.nl

Meer informatie over onze werkzaamheden

transport-gevaarlijke-stoffen-in-zeecontainers